St. Martinus kerk Weert

Restauratie 2 torenbekroningen en kruis, inclusief beleggen met bladgoud